Сирйе Куусик

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Сирйе Куусик има опит като консултант по насърчаване на предприемачеството в селските райони от 1995 г.

Основни теми на консултации, проекти и обучение са:

  • местното предприемачество в областта на храните;
  • развитие на селските райони, туризма, включително и устойчивия характер на туризма;
  • директен маркетинг и управление на маркетинг за малки и средни предприятия в селските райони;
  • разработване на продукти и финансиране на алтернативни икономически дейности в селските райони;
  • управление на местни и международни проекти за развитие на селските райони (предприемачи и неправителствени организации).

Презентация

“Неправителствена мрежа автентичният опит в Лайемая и развитието на услуги за устойчив туризъм, включително традиционни местни храни” (EN).pdf pdf.gif(3.78 MB)