Описание на процеса на реформи

  • 2012 г.: Процедура на съвместно вземане на решение от Европейския парламент и Съвета на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство;
  • 2013 г.: Въвеждане на новата Обща селскостопанска политика в националните законодателства;
  • 2014 г.: Новата Обща селскостопанска политика на ЕС влиза в сила.