ОСП история

Процес на реформи на ОСП

Описание на процеса на реформи

*2012 г.: Процедура на съвместно вземане на решение от Европейския парламент и Съвета на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство; *2013 г.: Въвеждане на новата Обща селскостопанска политика в националните законодателства; *2014 г.: Новата Обща селскостопанска политика на ЕС влиза в сила....
Още

ОСП история

История на ОСП

Общата селскостопанска политика (англ. Common Agricultural Policy) е най-старата политика на Европейската общност. Когато ОСП започва да действа, в Европейската общност участват само шест страни - Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. ОСП трябва да гарантира доставките на храни в тези страни, а това е много трудно в годините след Втората световна война. Политиката трябва...
Още

Еволюция на европейското земеделие

Развитие на европейското селско стопанство

1962 г. (6 държави-членки): 6,5 милиона земеделски стопани – 69 милиона хектара, засадени площи - производство на стойност 20 милиарда евро (екю); 1992 г. (12 държави-членки): 7,2 милиона земеделски стопани – 118 милиона хектара, засадени площи; 2002 г. (15 държави-членки): 6,2 милиона земеделски стопани – 126 милиона хектара, засадени площи; 2012 г. (27 държави-членки):...
Още

25.01.13 | 50 години ОСП

50 години ОСП