Викторина

Коя страна в ЕС е най-големият производител на селскостопански продукти?