Развитие на европейското селско стопанство

1962 г. (6 държави-членки): 6,5 милиона земеделски стопани – 69 милиона хектара, засадени площи - производство на стойност 20 милиарда евро (екю);

1992 г. (12 държави-членки):
7,2 милиона земеделски стопани – 118 милиона хектара, засадени площи;

2002 г. (15 държави-членки): 6,2 милиона земеделски стопани – 126 милиона хектара, засадени площи;

2012 г. (27 държави-членки): 13,7 милиона фермери – 172 милиона хектара, засадени площи - производство на стойност 350 млрд. евро.