Снимки от Международна конференция „ОСП: минало и бъдеще”