Ангел Вукoдинов

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Председател на Управителния и на Разширения управителен съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите, България от ноември 2011 г., член и бивш председател на „Сдружението на производителите на маслодайни и зърнени култури” – Пловдив (сега „Съюз на зърнопроизводителите – Пловдив) и зърнопроизводител. Като председател на НАЗ има представителна функция, отговаря за ръководството и управлението на УС и РУС на НАЗ.

Национална асоциация на зърнопроизводителите

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) e отраслова организация на зърнопроизводителите, основана в края на 2006 г. Асоциацията се състои от 21 регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които са обединени от идеята за модерно, конкурентноспособно българско зърнопроизводство. Предмет на дейност на организацията е представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъла зърнопроизводство като цяло. От учредяването й към момента, Националната асоциация на зърнопроизводителите води редица преговори и полага усилия за осъществяването на конструктивен диалог с управляващите по въпроси и проблеми, свързани със сектор „Земеделие” и имащи обществена значимост.

Презентация

“ОСП 2014 -2020 г. – дискриминационна или справедлива”.pdfpdf.gif(3.18 MB)