Тийна Серго

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Тийна Сергйо е изпълнителен директор и ръководител на Управителния съвет на МИГ „Партньорство за източен Харжу” от 2008 г., когато е създадена МИГ. Преди да започнете работа в МИГ, г-жа Сергйо е работила като специалист по развитие на района в местната община. Тя също така е работила с хора с увреждания и е довела до успешен край няколко проекта, съфинансирани от ЕС.

Презентация

„Противоречивите предизвикателства на периферните градски райони”(EN).pdfpdf.gif(354.61 KB)