Франсис Галеа

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Франсис Галеа е роден в Малта през 1953 година. Учи в колежа "Св. Албер”, а по-късно в университета в Малта, където завършва журналистика. След завършването работи в различни отдели на държавната администрация - отдел „Здравеопазване”, „Земеделие и рибарство” и „Социална сигурност”. Участвал е в различни семинари и конференции както в Малта, така и в чужбина. Между 1996 и 1998 г. е член на Борда на кооперациите.

От 1999 г. насам, г-н Галеа е назначен като главен информационен служител в Управителния съвет на Асоциация за биологично земеделие. Работи в тясно сътрудничество с местни малтийски организации в областта на земеделието и животновъдството. Има девет публикувани книги, като една от тях е относно формирането и управлението на кооперациите.

Презентация

„Устойчиво селско стопанство и агро туризъм на Остров Малта” (EN).pdfpdf.gif(6.16 MB)