Джон Портели

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Джон Портели е активен поддръжник на устойчивото селско стопанство, като член на MAOM (движение за органично земеделие). Г-н Портели е представител на Малта в Международната федерация на движенията за биологично земеделие - ЕС. Той е специалист по околна среда с акцент върху защита на потребителите.

Презентация

“Органичното земеделие, ОСП и малките държави членки” (EN).pdfpdf.gif(18.01 MB)