Наталия Тодорова

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите, България от април 2011 г., отговаря за оперативната дейност и участва в изработването на стратегии и програми в рамките на организацията.

Национална асоциация на зърнопроизводителите

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) e отраслова организация на зърнопроизводителите, основана в края на 2006 г. Асоциацията се състои от 21 регионални организации (сдружения) на зърнопроизводители от всички области на Република България, които са обединени от идеята за модерно, конкурентноспособно българско зърнопроизводство. Предмет на дейност на организацията е представителство и защита на общите икономически интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъла зърнопроизводство като цяло. От учредяването й към момента, Националната асоциация на зърнопроизводителите води редица преговори и полага усилия за осъществяването на конструктивен диалог с управляващите по въпроси и проблеми, свързани със сектор „Земеделие” и имащи обществена значимост.

Презентация

“ОСП 2014 -2020 г. – дискриминационна или справедлива”.pdfpdf.gif(3.18 MB)