Диляна Славова

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Изпълнителен директор на Националната асоциация на млкопреработвателите. Главен докладчик на Европейския икономически и социален съвет по реформата на ОСП.

Презентация

„Общата селскостопанска политика през 2020 г.“ (EN).pdf pdf.gif(195.39 KB)