Тенчо Христов

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Ръководител консултантска служба, Биоселена, България. Работи в сферата на биологичното земеделие от 2000 година. Специализирал в Швейцария в няколко стажа и обучения. Основни дейности – консултант по животновъдство, преработка животински продукти, разработване на политики в областта на биоземеделието. Промотиране на биоземеделието и ползите от него. Член на работните групи по ос 1 и ос 2 на ПРСР; член на Комисията по Биологично земеделие на МЗХ.

Презентация

“Три години компенсаторни плащания за био земеделие по ОСП в България : какво следва след първоначалния бум в производството?”.pdfpdf.gif (2.76 MB)