Ива Юрукова

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Казвам се Ива Тодорова Юрукова, родена съм на 31.10.1993 г. Живея в един интересен град- Златица, в момента там завърших средното си образование. Учих в Аграрно-техническа професионално гимназия, специалност „ Икономика на земеделското стопанство ” с професия „Икономист”. Насочвам се към продължаване на своето обучение във ВУЗ. Обичам да се занимавам със социални и културни дейности.

Презентация

"Град Златица".pdfpdf.gif (20.05 MB)