Джайме Ферейра

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Г-н Джайме Мануел Карвалхо Ферейра е завършил университета Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), след това завършва специалност „Тропическо земеделие” в ISA.

В периода 1994-2001 той работи за Природен парк на Синтра - Каскайс. През 1996 г. той става член на борда на португалската екологична организация „Quercus”

От 2001 г. (с прекъсвания през 2004 и 2006 г.) той е ръководител на отдел „Зелени площи” в Природен парк на Синтра – Каскайс.

От 2006 г. г-н Ферейра е технически директор и координатор на проекта за реинтеграция "Наследството иска включване", удостоен с Националната награда за социално отговорна компания от IAPMEI (Институт за подпомагане на малки и средни предприятия и иновации). От 09 той е ръководител на Съвета на „Агробио”.

Презентация

“Биологичното земеделие в Португалия: производство и консумация” (EN).pdfpdf.gif(1.14 MB)