Десислава Кърчанова

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Началник на отдел в дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните.

Презентация

„Общата селскостопанска политика на ЕС и прилагането й в България”.pdfpdf.gif(1.61 MB)