Доц. Диляна Митова

28.06.12 | Профил и презентация на участниците

Институт по аграрна икономика, отдел „Икономика на земеделието и ХВП”.

Презентация

"Органичното земеделие в България - сега и в бъдеще".pdf pdf.gif(1.31 MB)