Видео интервюта с участници в международната конференция