Влиянието на ОСП върху европейските фермери – справедлива ли е политиката?

В дискусията взеха участие представители на министерствата на земеделието, браншови организации, неправителствени организации и местни инициативни групи от България, Португалия, Естония и Малта.

От дадените примери по време на дебатите стана ясно, че страните се сблъскат и със специфични проблеми като трудности при напояването на обработваемите земи, невъзможност да се прибере реколтата заради обилни валежи и др.

Въпреки това представителите на четирите държави се обединиха около тезата, че определените в момента директни „зелени” плащания от 30% са твърде високи.

photo.png Фото video.png Интервюта audio.png Аудио