Uudised

02.01.13 | Uudised

Euroopa Liidu maaeluteemalise foto-videokonkursi võitjad selgusid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 50. juubeliaasta tähistamiseks korraldatud foto-videokonkursi võit läks Portugali. Tänu kahele kategooriavõidule ja kokku viie Eesti osaleja tööde Brüsselis toimunud esitlusele võib aga konkursi tulemust pidada ka Eestile väga õnnestunuks­. Rahvusvaheline...
Vaata veel

17.10.14 | Uudised

Arengukava seab eesmärgiks Eesti teraviljaekspordi kahekordistumise

Põllumajandusminister Ivari Padar allkirjastas Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014–2020, mis seab eesmärgiks suurendada teraviljatootmist 1,5 miljoni tonnini aastas ja kahekordistada teraviljaeksporti. Tegemist on esimese teraviljasektorit hõlmava arengukavaga, milles analüüsiti Eesti teraviljasektori (sh õlikultuuride ja kaunviljade)...
Vaata veel

09.10.14 | Uudised

Aastatel 2014–2020 läheb põllumajanduse ja maaelu arenguks 2 miljardit eurot

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu, mis annab seadusandliku aluse perioodil 2014–2020 põllumajandus- ja maaelutoetuste maksmisele ning selleks esitatavatele tingimustele. „Järgmise kuue aasta jooksul on Eestil oma maaelu ja põllumajanduse arendamiseks ning...
Vaata veel

10.04.14 | Uudised

Toidumärgistus muutub tarbija jaoks selgemaks

Valitsus kiitis heaks toiduseaduse muudatused, millega paraneb toidu koostisosade märgistuse leitavus pakenditel. Näiteks määratletakse esmakordselt ära müügipakendil kohustusliku teabe esitamise vähim kirjasuurus. Toiduseadust muudetakse seoses vajadusega viia see kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1169/2011,...
Vaata veel

25.03.14 | Uudised

Euroopa Komisjoni ettepanek: rohkem ja kvaliteetsemaid mahepõllumajandustooteid

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uus määrus mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta. Uues ettepanekus on võetud arvesse tarbijate ja tootjate probleeme ning püütud kõrvaldada kehtiva süsteemi puudujääke. ELi mahepõllumajandusturu maht on viimase...
Vaata veel

12.03.14 | Uudised

Eesti taotleb Euroopa Komisjonilt sealiha sektorile eraladustamise toetust

Sealiha hinnalangust ja sektori keerulist olukorda aitaks turukorraldusmeetmena leevendada eraladustamise toetus, kirjutab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder täna Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Dacian Cioloşele saadetud kirjas. „Eesti sealiha sektor ei ole veel lõplikult taastunud olukorrast, mis tekkis 2010. aastal söödateravilja...
Vaata veel

10.03.14 | Uudised

Eurobaromeetri uuringu kohaselt on suur osa eurooplasi uues ühises põllumajanduspoliitikas seatud suundadega rahul

Üle kolmveerandi (77%) eurooplastest arvab, et ühine põllumajanduspoliitika toob kasu kõigile ELi elanikele. Üle 90% küsitletuist toetab uue ühise põllumajanduspoliitika selliseid peamisi suundi nagu toetuste andmine õiglasemalt ja sihipärasemalt (92%) ning põllumajandustootjatele antavate rahaliste toetuste seostamine...
Vaata veel

26.02.14 | Uudised

Eesti mahetoidu valik laieneb jõudsalt

Mullu tegutses Eestis 40 spetsialiseerunud ökopoodi, Eesti kauplustes kokku oli müügil 1257 erinevat Eestis toodetud mahetoodet, selgus täna põllumajandusministeeriumis esitletud mahetoodete turu ülevaatest. Aastaga lisandus poelettidele üle 400 uue mahetoote. „Mahetoidu tootmisel seisavad ees mitmed väljakutsed alates toodangu kogustest ja...
Vaata veel

11.02.14 | Uudised

Maailmaturu nõudlus tõstis taas Eesti põllumajandustoodete eksporti

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport kasvas aastaga 5%, kinnitades Eesti toidukaupade jätkuvat kõrget taset. Eestile olulisematest põllumajandustoodetest kasvas tänu kõrgele maailmaturu nõudlusele enim piima ja piimatoodete eksport. Statistikaameti andmete kohaselt oli Eesti põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi...
Vaata veel

03.02.14 | Uudised

Komisjon soovib praegused koolipiima ja koolipuuvilja kavad koondada ja muuta need tõhusamaks

Euroopa Komisjon avaldas täna ettepaneku, mille eesmärk on koondada ühise raamistiku alla koolipiima kava ja koolipuuvilja kava, mis praegu on kaks eraldiseisvat koolidele mõeldud kava. Kuna piima ja puuvilja tarbimine on laste hulgas jätkuvalt vähenemas, soovitakse võtta sihikule vale toitumine, tõhustada kavade haridusalaseid üksikasju ja...
Vaata veel

06.12.13 | Uudised

Lihatööstused saavad uue märgisega tuua liharikkamad vorstitooted esile

Lihatööstused saavad alates tänasest võtta kasutusele vabatahtliku lisamärgistuse keeduvorstidele, viineritele ja sardellidele, et tuua esile kõrgema lihasisaldusega tooted. Märgi kasutamiseks peab vorstitootes olema vähemalt 60% liha. „Vorstitoodete pakenditel on info lihasisalduse protsendi kohta olemas praegugi, kuid lisamärgis toob...
Vaata veel

21.11.13 | Uudised

Euroopa uus poliitika põllumajandus- ja toiduainetööstuse toodete edendamiseks

Euroopa Komisjon esitles täna põllumajandus- ja toiduainetööstuse tooteid käsitleva teavitamis- ja edendamispoliitika reformikava. Uue edendamispoliitika eesmärk on olla tõeline abivahend turgude vallutamisel; poliitikavaldkonna eelarvet on suurendatud ja edendamist toetab Euroopa rakendusasutus. Juhtmõtet „Naudi, see on Euroopast″...
Vaata veel

09.10.13 | Uudised

Seeder: piimandussektor areneb jõudsalt

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles täna Järvamaal uue 400-kohalise kaasaegse piimakarjalauda avamisel, et Eesti piimatootjad astuvad iga päevaga lähemale Eesti piimanduse strateegias seatud eesmärkide saavutamisele. „Põllumajandustootmine peab muutuma efektiivsemaks, et püsida rahvusvahelises konkurentsis....
Vaata veel

05.07.13 | Uudised

80% eurooplastest on mures toodete negatiivse keskkonnamõju pärast

Hiljutisest uuringust selgub, et enamik eurooplasi on valmis oma ostuharjumusi muutma ning ostma keskkonnasõbralikumaid tooteid, kuid paljud leiavad, et neil ei ole piisavalt teavet, samuti ei usalda nad tootjate keskkonnasõbralikkust rõhutavaid väiteid. Uuringu „Eurooplaste käitumismallid ühtse keskkonnasõbralike toodete turu loomisel”...
Vaata veel

03.07.13 | Uudised

Maaelu arengukava kompromissettepanek valmib septembriks

Täna kogunenud maaelu arengukava 2014–2020 juhtkomisjon otsis lahendusi erinevate huvigruppide ettepanekute arvestamiseks ja kompromissini jõudmiseks. Põllumajandusministeerium esitab maaelu arengukava täiendatud eelnõu septembris. „Kõik sotsiaalpartnerid said olulisemad mured ja mõtted täna välja öelda ja arutelu oli...
Vaata veel
   12345678910 > >>