ÜPP: tagasipöördumine tulevikku

2012. aastal toetati maaelu arengut 166,8 miljoni euroga

06.06.13 | Uudised

2012. aastal toetati maaelu arengut 166,8 miljoni euroga, selgub maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) seirearuandest. Maaelu toetuste väljamaksete tempo on võrreldes varasemate aastatega kasvanud.

„2012. aasta ülevaade näitab, et praegusel rahastamisperioodil tehtavad investeeringud maaelu arendamiseks hakkavad suures jaos valmima, sest toetused makstakse välja pärast objektide valmimist ja väljamaksed on eelmisel aastal suurenenud. Võib öelda, et hakkame jõudma arengukavas püstitatud eesmärkide täitumiseni,“ ütles Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti.

Maaelu arengukava 2007-2013 senise kuue rakendusaasta jooksul on põllumajandustootjatele, muudele maaettevõtjatele, külaseltsidele ja kohaliku elu edendajatele makstud toetusi enam kui 614 miljonit eurot. Seega oli 2012. aasta seisuga välja makstud 66% arengukava 935 miljoni euro suurusest eelarvest. „2013. aasta esimesel poolel on maaelu vahendite kasutamise tempo olnud jätkuvalt kiire ja käesolevaks hetkeks on kasutatud 75% arengukava vahenditest,“ lisas Illar Lemetti.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele.

Kokku toetatakse MAK-i kaudu maaelu jätkusuutlikkust ja konkurentsivõime loomist 20 meetme raames, millega on näiteks:

Seirekomisjoni varasemate aruannetega saab tutvuda Põllumajandusministeeriumi veebilehel http://www.agri.ee/mak_sk/#istungid.

Perioodiks 2014-2020 koostatava maaelu arengukava materjalidega saab tutvuda www.agri.ee/mak2014-2020.