ÜPP: tagasipöördumine tulevikku

Eurobaromeetri uuringu kohaselt on suur osa eurooplasi uues ühises põllumajanduspoliitikas seatud suundadega rahul

10.03.14 | Uudised

Üle kolmveerandi (77%) eurooplastest arvab, et ühine põllumajanduspoliitika toob kasu kõigile ELi elanikele. Üle 90% küsitletuist toetab uue ühise põllumajanduspoliitika selliseid peamisi suundi nagu toetuste andmine õiglasemalt ja sihipärasemalt (92%) ning põllumajandustootjatele antavate rahaliste toetuste seostamine keskkonnahoidlikumate põllumajandustavadega (nn keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus, mille poolt on 91% inimestest). Need on Eurobaromeetri korraldatud küsitluse peamised järeldused, mille komisjon täna avaldas.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș märkis seoses sellega järgmist: „Küsitlustulemused kinnitavad, et eurooplased peavad põllumajanduse ja maapiirkondade toetamist oluliseks. Ühtlasi tuleb nende alusel ilmsiks, et reformitud ühise põllumajanduspoliitika suunised ja ühiskonna ootused on tihedalt põimunud. Seda olulist ja tugevat seost elanike ja põllumajandustootjate vahel aitab uus ühine põllumajanduspoliitika veelgi tihendada. Sellest saavad sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu nii ühiskond tervikuna kui ka kõik Euroopa maksumaksjad oma igapäevaelus.”

Lisaks kerkisid uuringu käigus esile ka järgmised tendentsid: