ÜPP: tagasipöördumine tulevikku

Euroopa uus poliitika põllumajandus- ja toiduainetööstuse toodete edendamiseks

21.11.13 | Uudised

Euroopa Komisjon esitles täna põllumajandus- ja toiduainetööstuse tooteid käsitleva teavitamis- ja edendamispoliitika reformikava. Uue edendamispoliitika eesmärk on olla tõeline abivahend turgude vallutamisel; poliitikavaldkonna eelarvet on suurendatud ja edendamist toetab Euroopa rakendusasutus. Juhtmõtet „Naudi, see on Euroopast″ järgides on kavas aidata kõnealuse sektori ettevõtjatel jõuda rahvusvahelisele turule ning suurendada tarbijate teadlikkust toodete kvaliteedi parandamiseks tehtud jõupingutustest, toetudes Euroopa tasandil määratletud strateegiale.

„Maailmas, kus tarbijad pööravad üha enam tähelepanu toidu tootmise meetodite ohutusele, kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele, on Euroopa põllumajandustootjatel ning väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel soodne positsioon. Euroopa põllumajandus- ja toiduainetööstus on kogu maailmas tuntud oma toodete hea kvaliteedi ja standardite üksikasjaliku järgimise poolest. Nimetatud sektor ekspordib juba rohkem kui 110 miljardi euro eest ning on seega märkimisväärne jõud majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks Euroopa Liidus,″ sõnas Euroopa põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș.

See ettepanek on jätk 2011. aastal algatatud laiapõhjalisele arutelule rohelise raamatu (IP/11/885) üle ja sellele järgnenud teatisele (IP/12/332). Ettepanek edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Reformi peamised ülesanded on järgmised: