3D paigaldus „TAGASIPÖÖRDUMINE TULEVIKKU – PÕLLUMAJANDUS”

Käesolev interaktiivne foto- ja videonäitus „TAGASIPÖÖRDUMINE TULEVIKKU – PÕLLUMAJANDUS“ on osa Euroopa ühise põllumajanduspoliitika 50. aastapäeva tähistavast  teavituskampaaniast „ÜPP: tagasipöördumine tulevikku”. Kampaania eesmärgiks on esitleda Euroopa põllumajanduse ja külaelu mitmekesisust minevikku ja tulevikku siduvate kujundite kaudu. Samuti soovitakse visuaalsete väljendusvahendite abil tuua üldsuse tähelepanu alla lugusid põllumeeste elust ning näidata, kuidas nende igapäevane töö mõjutab Euroopa kodanikke.

Video ja fotograa a vallas töötavad professionaalid ning asjaarmastajad on esitanud hetkel käimasolevale foto- ja videokonkursile (vt lisainfot eelmainitud veebilehelt) kaadreid, mis kujutavad Euroopa külade vaimu ning erinevatest Euroopa regioonidest pärit tähelepanuväärseid kohalikke toiduaineid.

Kuidas installatsiooni kasutada

  • Seisa ekraani ees ja vaheta slaide käeliigutuse abil, viibutades kätt õhus kas paremale või vasakule. Presentatsiooni võid vahetada viibutades kätt üles.
  • Kui tegemist on videoga, võid selle käivitada või seisata vajutava liigutuse matkimise teel.
  • Korraga saavad installatsiooni kasutada kuni neli inimest.
  • Interaktiivse näituse installatsioon on uudne lahendus, mis ühendab endas holograafilise projektsiooni ning tehnikaga suhtlemise liigutuste abil.