Kalender

jaanuar 2021
E T K N R L P
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mesilaste tervise kaitsmiseks jõustuvad 1. detsembril kogu ELis pestitsiidide kasutamise piirangud

27.05.13 | Uudised

Euroopa Komisjon võttis vastu määruse, millega piiratakse kolme neonikotinoid-pestitsiidi (klotianidiin, imidaklopriid ja tiametoksaam) kasutamist, sest nende pestitsiidide kohta on leitud, et need kahjustavad Euroopa meemesilaspopulatsioone. Piirang jõustub 1. detsembril 2013 ja see vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta jooksul. Piiratakse pestitsiide, mida kasutatakse mesilasi ja tolmeldajaid ligi tõmbavatel taimedel ja teraviljadel.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg sõnas: „Andsin eelmisel kuul lubaduse teha Euroopa Toiduohutusameti teaduslikus arvamuses kindlakstehtud ohtude arvu arvestades kõik võimalik meie meemesilaspopulatsioonide kaitsmiseks. Tänase määrusega on see lubadus täidetud ja astutud veel üks samm meemesilastele tervislikuma tuleviku tagamiseks. On ju mesilastel täita kaks tähtsat ülesannet: toota mett, aga mis veelgi olulisem, tolmeldada taimi. Umbes 80% tolmeldamisest toimub tänu mesilastele – looduslikult ja kuludevabalt.”

Tänane meede on osa komisjoni üldisest strateegiast,1 mille eesmärk on takistada Euroopa mesilaspopulatsiooni vähenemist. Pärast seda, kui komisjon avaldas 2010. aastal mesilaste tervise strateegia, on juba võetud mitmesuguseid meetmeid või võetakse neid praegu. Nende hulgas on ELi referentlabori määramine mesilaste tervise uurimiseks, suurem ELi kaasrahastamine riiklike mesindusprogrammide jaoks, kaasrahastamine järelevalveuuringute tegemiseks 17s vabatahtlikult osalevas liikmesriigis (2012. aastal eraldati 3,3 miljonit eurot) ning ELi uurimisprogrammid, nagu BeeDoc ja Step, mille raames uuritakse Euroopa mesilaspopulatsiooni vähenemist põhjustavaid tegureid.