Kalender

august 2020
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Puu- ja köögiviljasektori väärtus kasvas eelmisel aastal

15.05.13 | Uudised

Esialgseil andmeil tootis Eesti puu- ja köögiviljasektor mullu ligi 51 miljoni euro väärtuses toodangut, millest ligi pool eksporditi. Kui toodangu maht veidi vähenes, siis selle rahaline väärtus kasvas 5% võrra.

Kokku moodustas puu- ja köögiviljasektori toodangu osakaal eelmisel aastal 4% toiduainetööstuse kogutoodangust. Sektori eksport kasvas aastaga 8% võrra, ulatudes 23 miljoni euroni, mis moodustab 5,6% toiduainetööstuse ekspordist.

„Puu- ja köögiviljakasvatusel on Eestis selge arengupotentsiaal, kuivõrd meie isevarustatuse tase on küll kasvanud, kuid ulatus eelmisel saagiaastal siiski vaid 70% lähedale,“ ütles põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. „Maaelu arengukava 2014-2020 raames on kavas aiandussektorile teha mitmeid positiivseid erandeid. Näiteks on aiandussektoril plaanide kohaselt võimalik saada toetust mobiilsete masinate ja seadmete soetamiseks ning niisutusinvesteeringute tegemisel viljapuu- ja marjaaedades on toetusmäär kuni 75%. Täiesti uus meede on keskkonnasõbraliku aianduse toetus.“

Möödunud aastal kasvas ka investeeringute maht – puu- ja köögiviljasektor investeeris 2012. aastal materiaalsesse põhivarasse 4,4 miljonit eurot, mis on 349 tuhat eurot ehk 8,5% rohkem kui aasta varem. Kõige enam investeeriti mullu masinatesse ja seadmetesse, transpordivahenditesse ja maasse.

Arenguid investeeringute osas peegeldavad ka PRIA andmed maaelu arengukava toetuste määramisest: aastatel 2008–2012 määrati puu- ja köögiviljasektorile kokku 8,5 miljoni euro eest investeeringutoetust. Kõige suurem osa sellest kulus tootmisseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks (39,5%) ning laohoonete ehitamiseks (34,3%).