Kalender

jaanuar 2021
E T K N R L P
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Komisjon võtab vastu otsustava tähtsusega paketi toidutarneahela ajakohastamiseks, lihtsustamiseks ja tugevdamiseks Euroopas

07.05.13 | Uudised

Euroopa Komisjon võttis vastu meetmepaketi, millega tugevdatakse tervishoiu- ja ohutusstandardite järgimist kogu toidutarneahela ulatuses. Toiduohutus on tarbijate usalduse ja toidu tootmise säästvuse tagamisel äärmiselt oluline.

Meetmepaketiga nähakse ette ajakohane, lihtsustatud ja riskipõhisem lähenemisviis tervisekaitsele ning tõhusamad vahendid, et toidutarneahela toimimist käsitlevate eeskirjade kohaldamist tulemuslikumalt kontrollida.

Paketis lähtutakse üleskutsest lihtsustada õigusakte ja reguleerida arukamalt, mistõttu on ettevõtjate halduskoormust vähendatud ja eeskirju lihtsustatud. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas kõnealused õigusaktid mõjutavad VKEsid ja mikroettevõtjaid, kes vabastatakse õigusaktide kõige kulukamatest ja koormavatest nõuetest.

Praegune toidutarneahelat käsitlev ELi õigustik koosneb peaaegu 70 õigusaktist. Tänase reformipaketi tulemusel asendatakse need vaid viie õigusaktiga ning vähendatakse ka bürokraatiat põllumajandustootjate, aretajate ja toidukäitlejate (tootjad, töötlejad ja turustajad) jaoks, et neil oleks lihtsam oma tööd teha.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik Tonio Borg märkis: „Põllumajanduslik toidutööstus on ELis suuruselt teine majandussektor, kus töötab üle 48 miljoni inimese ning selle toodangu väärtus on ligikaudu 750 miljardit eurot aastas. Euroopas kehtivad maailma kõrgeimad toiduohutusstandardid. Hiljutine hobuseliha skandaal on siiski näidanud, et arenguruumi veel on, isegi kui ohtu tervisele selle juhtumiga ei kaasnenud. Tänane reformipakett sai valmis õigel ajal, et tõendada süsteemi valmisolekut probleeme lahendada. Selles on võetud arvesse ka saadud õppetunde. Lühidalt on paketi eesmärk kehtestada toiduohutuse reguleerimiseks arukamad eeskirjad.”

Tänu lihtsamatele, teadus- ja riskipõhistele eeskirjadele, tõhusamatele menetlustele ning meetmetele, millega rahastatakse ja tugevdatakse loomahaiguste ja taimekahjustajate tõrjet ja likvideerimist, on nüüd ettevõtjate halduskoormus väiksem. Kasu saavad ka tarbijad, kui tooted on ohutumad ning kontrollisüsteem tõhusam ja läbipaistvam kogu ahela ulatuses.