Kalender

august 2020
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Abi ettevõtjatele ja tarbijatele ökovaldkonnas orienteerumiseks

09.04.13 | Uudised

Euroopa Komisjon on koostanud kogu ELi hõlmavad meetodid toodete ja organisatsioonide keskkonnatoime mõõtmiseks ning soovib, et liikmesriigid ja erasektor hakkaksid neid kasutama.

Oma toodete keskkonnatoimet esile tuua soovivad ettevõtjad puutuvad ikka veel kokku arvukate takistustega. Valitsus ja eraalgatused pakuvad mitut eri meetodit ning sageli tuleb keskkonnateabe koostamise eest maksta mitmekordselt. Lisaks on tarbijad pahased toodete märgistusel esitatava teabe rohkuse pärast, sest see raskendab toodete võrdlemist.

Eurobaromeetri hiljutised uuringud keskkonnasäästlike toodete kohta näitavad, et 48% Euroopa tarbijatest on neile saadetavast keskkonnateabest segaduses. Ka mitmelt tööstusliidult on tulnud üleskutse üleeuroopaliseks lähenemisviisiks, mis tugineks kogu ELi hõlmavatele teaduspõhistele hinnangutele ja olelusringi hindamisele. Nad kahtlevad, kas paljud liikmesriikides tehtud algatused on kooskõlas ühtse turu põhimõtetega, ning arvavad, et need tekitavad tarbijates segadust ja suurendavad tootmisharu kulusid.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Jätkusuutliku majanduskasvu edendamiseks peame olema kindlad, et kõige ressursitõhusamad ja keskkonnasõbralikumad tooted oleksid turul teada ja äratuntavad. Andes inimestele täpset ja võrreldavat teavet toodete ja organisatsioonide keskkonnamõju ja -toime kohta, aitame neil teha valikud. Samuti aitab meetodite ühtlustamine ettevõtjatel kulusid kokku hoida ja halduskoormust vähendada.“

Täna esitatud ettepanek, mis hõlmab teatist „Keskkonnasäästlike toodete ühtse turu väljakujundamine” ning soovitust meetodite kasutamise kohta, peaks tagama võrreldava ja usaldusväärse keskkonnateabe ning tugevdama usaldust tarbijate, äripartnerite, investorite ja ettevõtjate teiste sidusrühmade seas.