Kalender

veebruar 2020
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Loomade parem kohtlemine

22.06.12 | Uudised

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil võtsid ministrid vastu järeldused loomade kaitse ja heaolu kohta. See on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 13, mille kohaselt peavad EL ja liikmesriigid pöörama täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite kaitsele.

Ministrid leppisid kokku, et loomade heaolu puudutav töö tulevikus peab põhinema terviklikul lähenemisviisil ning tunnistasid, et „loomade tervisel on suur mõju nende heaolule”. Nad nentisid, et loomade heaolu tulemuspõhised näitajad ei saa kõigil juhtudel asendada konkreetseid ressursipõhiseid sätteid.

Rõhutades, et ettevõtjate ja ametiasutuste halduskoormuse vähendamiseks võib olla kasu kehtiva õigusraamistiku lihtsustamisest, leppisid ministrid kokku, et kaaluda tuleb uusi vahendeid läbipaistvuse suurendamiseks ja tarbijate teavitamise parandamiseks. Nad märkisid siiski, et loomade kaitsmiseks on vaja enamat kui tarbijate jõudu ning et teaduslikult põhjendatud miinimumnõuete kehtestamiseks on jätkuvalt hädavajalikud nii õiguslikud kui muud meetmed. Rahvusvahelist tasandit silmas pidades kutsuti komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et tagada võrdsed tingimused ELi ja kolmandate riikide ettevõtjatele.

Ministrid rõhutasid, et liikmesriigid peaksid olema võimelised kohaldama „konkreetseid riiklikke eeskirju, millega tagatakse loomade ulatuslikum kaitse”, tingimusel, et nimetatud eeskirjad on vastavuses ELi õigusaktidega ja ei mõjuta siseturu normaalset toimimist.