Kalender

september 2020
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Komisjon annab 1,2 miljardit eurot 23 innovaatilise taastuvenergiaprojekti elluviimiseks

18.12.12 | Uudised

Euroopa Komisjon määras täna NER300-rahastamisprogrammi esimese projektikonkursi põhjal üle 1,2 miljardi euro 23 eriti innovaatilise taastuvenergia näidisprojekti elluviimiseks. Projekte kaasrahastatakse tulust, mida saadakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi uute osalejate reservist pärit 200 miljoni saastekvoodi müügist.

Projektid hõlmavad mitut taastuvenergia tehnoloogia valdkonda: bioenergia (sh täiustatud biokütused), kontsentreeritud päikeseenergia, geotermiline energia, tuuleenergia, ookeanienergia ning hajutatud tootjate toodetud taastuvenergia haldamine (nutivõrgud).

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Sel aastal tulid jõulud varakult – tänane otsus on eriti tähtis verstapost ELi kliimapoliitikas. NER300-programm on tegelikult robinhuudilik mehhanism, millega pannakse saastaja maksma uue vähese CO2-heitega tehnoloogia laialdase tutvustamise eest. Lisaks 1,2 miljardile eurole, mille maksavad saastajad, investeerib erasektor väljavalitud 23 vähese CO2-heitega tehnoloogia näidisprojektidesse 2 miljardit eurot. See aitab ELil hoida juhtpositsiooni taastuvenergia valdkonnas ning luua töökohti ELis juba praegu.”

Kui projektid käima lähevad, suureneb taastuvenergia tootmine aastas kokku ligikaudu 10 TWh. See energiahulk vastab rohkem kui miljoni sõiduauto aastasele kütusetarbimisele. Veelgi tähtsam on, et projektidega soovitakse tutvustada tehnoloogialahendusi, mis hiljem aitavad oluliselt suurendada taastuvenergiaallikatest toodetud energia osakaalu kõikjal ELis.

Kõik toetust saanud projektid koos annavad ehitusetapis (järgmised 3-4 aastat) tööd mitmele tuhandele täistööajaga töötajale. Kui projektid on ellu viidud, annavad need järgmise 15–20 aasta jooksul tööd ligikaudu tuhandele täistööajaga töötajale, kes hoiavad käitisi töös. Positiivset mõju majanduskasvule ja tööhõivele on oodata ka valdkonna tarneahelas.

NER300-programmi kaudu rahastatakse kuni 50% projekti „asjaomastest kuludest”, mis on oma olemuselt lisakulud võrreldes olemasolevate, ennast tõestanud tehnoloogialahendustega. Ülejäänud kaetakse erainvesteeringutest ja/või täiendava riigipoolse rahastamisega. NER300-programmist antakse toetust kord aastas, võttes arvesse tõendatud tulemuslikkust (toodetud rohelise energia hulk) ning teadmiste vahetamist käsitlevate nõuete täitmist.

Kahjuks ei olnud tänase otsusega võimalik määrata toetust ühelegi süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektile. Selliste projektide jaoks esimesel projektikonkursil ettenähtud 275 miljonit eurot on aga endiselt saadaval projektide rahastamiseks NER300-programmi teises etapis.

Komisjon lükkab kiiresti käima teise projektikonkursi, mis hõlmab esimese projektikonkursi tulemusena kasutamata jäänud vahendeid ning tulusid, mida saadakse uute osalejate reservist pärit ülejäänud 100 miljoni saastekvoodi müügist.

Euroopa Komisjon rakendab NER300-rahastamisprogrammi koostöös Euroopa Investeerimispangaga. Koos kantakse hoolt projektide väljavalimise, ELi heitkogustega kauplemise süsteemist pärit 300 miljoni saastekvoodi müügi ja tulude haldamise eest.