Kalender

veebruar 2020
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Euroopa otsib lahendusi kliimamuutuse tõttu põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse ees seisvatele väljakutsetele

05.12.12 | Uudised

5. detsembril avaldatud Euroopa teaduse ühiskavandamise strateegia määratleb põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja kliimamuutuse valdkondadevahelise innovaatilise teadustegevuse prioriteedid Euroopas ning annab suunised olemasolevate programmide ja ühiste teadusuuringute kooskõlastamiseks.

Teadusstrateegias on välja toodud viis peamist uurimisteemat:

  • jätkusuutlik toiduainetega kindlustatus kliimamuutuse tingimustes;
  • keskkonnasäästlik põllumajanduse intensiivistamine;
  • kompromiss toiduainetega varustatuse, bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vahel;
  • kohanemine kliimamuutusega;
  • kliimamuutuse leevendamine.

Strateegia määratleb teadustegevuse lühi-, kesk- ja pikaajalised prioriteedid ning kavandab ühised meetmed kõikide põhiteemade jaoks, eesmärgiga tugevdada taristuid ja tegevusprogramme ning parandada koolitust, suutlikkust ja teadmiste vahetamist Euroopas.

Kava näeb ette ka tegevuste hindamise ja seire. Ühisalgatuse prioriteetide rakendamine on juba alanud projektiga “Kliimamuutuse mõjude modelleerimine” (MACSUR). Järgmisena tegevusena on 2013. aasta alguses plaanis rahvusvaheline taotlusvoor kasvuhoonegaaside vähendamiseks koostöös Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega.

FACCE–JPI programm

Euroopa Nõukogu alustas teaduse ühiskavandamise programmi FACCE–JPI oktoobris 2010. Programm ühendab 21 riiki, kes tegelevad Euroopa teadussuutlikkuse parandamisega, pidades silmas ülesannet toota kasvavale elanikkonnale muutuva kliima tingimustes toitu, sööta, kiutooteid ja biokütust. Teadusuuringute riiklikke programme kooskõlastades seab FACCE–JPI oma eesmärgiks muu hulgas dubleerimise vähendamise ja teadustegevuse rahastamise maksimaalse tõhustamise.