Kalender

veebruar 2020
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

50 aastat ühist põllumajanduspoliitikat – Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlust

04.05.12 | Uudised

2012. aastal tähistatakse ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise 50. aastapäeva. ÜPP on Euroopa lõimumise nurgakivi, mis on juba 50 aastat taganud Euroopa kodanikele toiduga kindlustatuse ja elujõulised maapiirkonnad. ÜPP on senini ainuke ELi poliitikavaldkond, kus on ühine ELi raamistik ja enamik kõigi liikmesriikide avaliku sektori kulutustest pärineb riiklike või piirkondlike eelarvete asemel ELi eelarvest. Statistikast nähtub, et ÜPP on aidanud järjepidevalt suurendada nii majanduslikku väärtust, tootlikkust kui ka kaubandust, ning samas vähendada poole võrra ka kodumajapidamiste toidukulutusi.

ÜPPd on vajalike lahenduste leidmiseks alati edasi arendatud. Näiteks on 1992. aastast alates liigutud reformi käigus suurema turule orienteerituse suunas ja eemale kaubandust moonutavast toetusest. Samas on võetud arvesse ka tarbijate mureküsimusi, näiteks loomade heaolu, ning ELi põllumajandustootjate arvu kahekordistumist (pärast laienemist 15 liikmesriigist 27 liikmesriigini).

2011. aasta oktoobris esitles komisjon oma uusimaid ettepanekuid ÜPP täiendavaks reformimiseks, et lahendada praegused ja tulevased probleemid: toiduga kindlustatus; kliimamuutused; loodusvarade säästev kasutamine; tasakaalustatud piirkondlik areng; põllumajandussektori abistamine toimetulekul majanduskriisi mõjudega ja põllumajandustoodete hindade suurema kõikumisega; kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga panuse andmine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisse.