Kalender

oktoober 2019
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

EL võtab vastu heakskiidetud lõhna- ja maitseainete loetelu

01.10.12 | Uudised

Tänu kahele õigusaktile, mille Euroopa Komisjon täna vastu võttis, muutuvad toidus esinevad lõhna- ja maitseained veelgi ohutumateks ja läbipaistvamateks. Nüüdsest tohib toiduainete tootmisel kasutada ainult nimetatud loetelus esitatud lõhna- ja maitseaineid.

Lõhna- ja maitseaineid on pikka aega ohutult kasutatud toidu maitse ja/või lõhna muutmiseks, näiteks karastusjookide, kondiitritoodete, teraviljatoodete, kookide ja jogurtite puhul, nüüd aga on neid hinnatud ka ELi tasandil.

„Tänu Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja teiste teadusasutuste jätkuvatele jõupingutustele on lõhna- ja maitseaineid käsitlevate õigusaktide kaudu tunduvalt paranenud kodanikele ja vastavale tootmisharule edastatava teabe läbipaistvus. Tulevikus on kõikidel asjast huvitatud isikutel kergem saada teavet selle kohta, milliseid lõhna- ja maitseaineid tohib toidus kasutada“, märkis Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli.

Lõhna- ja maitseainete kasutamist siseturul selgitatakse ja ühtlustatakse kahe uue õigusakti abil:

  • Esimeses määruses kehtestatakse uus, kogu ELis kehtiv loetelu lõhna- ja maitseainetest, mida tohib toidus kasutada. Loetelu hakatakse kohaldama alates 22. aprillist 2013, nii jääb ELi toiduainetetööstusel aega uute eeskirjadega kohaneda. Pärast 18 kuu pikkust üleminekuperioodi ei tohi enam kasutada ühtki lõhna- ja maitseainet, mida ei ole sellesse loetelusse kantud.
  • Teises määruses käsitletakse muude lõhna- ja maitseainete, näiteks toiduks mittekasutatavast materjalist valmistatud lõhna- ja maitseainete puhul rakendatavaid üleminekumeetmeid ja see määrus jõustub alates 22. oktoobrist 2012.

Uus loetelu sisaldab rohkem kui 2 100 lubatud lõhna- ja maitseainet. Turule jääb ringlusse veel 400 lõhna- ja maitseainet, kuni EFSA jõuab hindamisega lõpule. Neid aineid on pikka aega kasutatud ja teised teadusasutused on nende kasutamist pidanud turvaliseks.

Teabe läbipaistvus ja selgus on uute eeskirjade üks peamisi eeliseid. Nüüdsest on lõhna- ja maitseainete lubatud kasutusalad loetletud selliste toidugruppide kaupa, kus vastavaid aineid on lubatud kasutada. Läbipaistvus suureneb, kuna see loetelu avaldatakse ka veebipõhise andmebaasina, kust tarbijatel, toidukäitlejatel ja riiklikel toidukontrolliga tegelevatel asutustel on kerge saada teavet selle kohta, milliseid lõhna- ja maitseaineid on lubatud toidus kasutada.

Lõhna- ja maitseained lisatakse heakskiidetud ainete loetelusse ainult järgmistel tingimustel:

  • olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta need ained kavandatud kasutustasemel probleeme tarbijate tervisele;
  • nende kasutamine ei eksita tarbijaid.

Lõhna- ja maitseainete heakskiitmisel võidakse samuti võtta arvesse teisi asjaolusid, näiteks eetilisi, traditsioonilisi või keskkondlikke aspekte.

Riiklikud õiguskaitseasutused peavad tagama, et turult kõrvaldatakse kõik loata lõhna- ja maitseaineid sisaldavad toidud. Nad kohustuvad samuti teatama Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele sellistest ainetest ELi toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu.