Kalender

september 2020
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Eurobaromeetri uuringu kohaselt on suur osa eurooplasi uues ühises põllumajanduspoliitikas seatud suundadega rahul

10.03.14 | Uudised

Üle kolmveerandi (77%) eurooplastest arvab, et ühine põllumajanduspoliitika toob kasu kõigile ELi elanikele. Üle 90% küsitletuist toetab uue ühise põllumajanduspoliitika selliseid peamisi suundi nagu toetuste andmine õiglasemalt ja sihipärasemalt (92%) ning põllumajandustootjatele antavate rahaliste toetuste seostamine keskkonnahoidlikumate põllumajandustavadega (nn keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus, mille poolt on 91% inimestest). Need on Eurobaromeetri korraldatud küsitluse peamised järeldused, mille komisjon täna avaldas.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș märkis seoses sellega järgmist: „Küsitlustulemused kinnitavad, et eurooplased peavad põllumajanduse ja maapiirkondade toetamist oluliseks. Ühtlasi tuleb nende alusel ilmsiks, et reformitud ühise põllumajanduspoliitika suunised ja ühiskonna ootused on tihedalt põimunud. Seda olulist ja tugevat seost elanike ja põllumajandustootjate vahel aitab uus ühine põllumajanduspoliitika veelgi tihendada. Sellest saavad sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu nii ühiskond tervikuna kui ka kõik Euroopa maksumaksjad oma igapäevaelus.”

Lisaks kerkisid uuringu käigus esile ka järgmised tendentsid:

  • eurooplaste jaoks on põllumajandus muutunud üha tähtsamaks: maapiirkondade arengu kontekstis peavad nad põllumajandust tuleviku jaoks „väga oluliseks” (53%, so 7% võrra rohkem kui 2009. aastal). Valdav enamik peab väga oluliseks ka põllumajanduse ja toiduainete mitmekesisust Euroopa Liidus.
  • Üle 80% toetab ühise põllumajanduspoliitika peamisi eesmärke, olgu siis tegemist toiduainetega varustamise tagamise, maapiirkondade tasakaalustatuma arengu või noorte põllumajandustootjate toetamisega.
  • Kui võtta vaatluse alla reformimisel seatud peamised suunised, siis on elanike toetus on veelgi suurem: 91% (4% võrra varasemast rohkem) leiab, et põllumajandustootjatele antava toetuse sidumine keskkonnahoidlike põllumajandustavadega (nn keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus) on kiiduväärt, samuti nagu toetuste õiglasem ja sihipärasem andmine (92% ehk 4% võrra rohkem kui 2009. aastal).
  • Enamik ELi elanikest leiab, et põllumajandustootjate toetamine on õige, ja on rahul toetuse osakaalu suurusega ELi eelarves. Põllumajandustootjatele antava toetuse suurust peab vajadustele vastavaks 45%, liiga napiks 26% ja ülemäära suureks 13%.
  • Tundlike põllumajanduslike majapidamiste toetamist raskete ilmastiku-, sanitaar- või majandustingimuste korral peab oluliseks 91% eurooplastest. Iga teine vastaja peab sellist toetamist väga oluliseks (48%).
  • 64% eurooplastest on kuulnud räägitavat toetusest, mida EL ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjatele annab. Eelmise, st 2009. aastal tehtud uuringu ajal oli ühisest põllumajanduspoliitikast üldises plaanis kuulnud ainult 41% elanikest.
  • Enamik eurooplasi (61%) teab, et põllumajandusest saadav sissetulek jääb muudes majandussektorites saadavale sissetulekule alla.
  • Tarbijate teavitamise osas ilmneb uuringust, et eurooplased pööravad suurt tähelepanu selliste toiduainete nagu piima ja teatava liha kvaliteedile ning neil on suured ootused seoses toiduainete jälgitavusega. Suur osa küsitletuist (53%) on valmis maksma toidu eest isegi veidi kõrgemat hinda, kui toiduainete sildil on teave nende päritolu kohta.