Kalender

september 2020
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Euroopa uus poliitika põllumajandus- ja toiduainetööstuse toodete edendamiseks

21.11.13 | Uudised

Euroopa Komisjon esitles täna põllumajandus- ja toiduainetööstuse tooteid käsitleva teavitamis- ja edendamispoliitika reformikava. Uue edendamispoliitika eesmärk on olla tõeline abivahend turgude vallutamisel; poliitikavaldkonna eelarvet on suurendatud ja edendamist toetab Euroopa rakendusasutus. Juhtmõtet „Naudi, see on Euroopast″ järgides on kavas aidata kõnealuse sektori ettevõtjatel jõuda rahvusvahelisele turule ning suurendada tarbijate teadlikkust toodete kvaliteedi parandamiseks tehtud jõupingutustest, toetudes Euroopa tasandil määratletud strateegiale.

„Maailmas, kus tarbijad pööravad üha enam tähelepanu toidu tootmise meetodite ohutusele, kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele, on Euroopa põllumajandustootjatel ning väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel soodne positsioon. Euroopa põllumajandus- ja toiduainetööstus on kogu maailmas tuntud oma toodete hea kvaliteedi ja standardite üksikasjaliku järgimise poolest. Nimetatud sektor ekspordib juba rohkem kui 110 miljardi euro eest ning on seega märkimisväärne jõud majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks Euroopa Liidus,″ sõnas Euroopa põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș.

See ettepanek on jätk 2011. aastal algatatud laiapõhjalisele arutelule rohelise raamatu (IP/11/885) üle ja sellele järgnenud teatisele (IP/12/332). Ettepanek edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Reformi peamised ülesanded on järgmised:

 • suurendada oluliselt teavitamis- ja müügiedendusmeetmetele suunatud abi, et tugevdada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet. Euroopa abi on kavas suurendada järk-järgult 61 miljonilt eurolt 2013. aasta eelarves kuni 200 miljonile eurole 2020. aastal;
 • töötada välja edendamise Euroopa strateegia, mis võimaldab edendamismeetmeid paremini suunata. Strateegia eesmärk on:
  • suurendada kolmandatele riikidele suunatud programmide ning samuti mitut riiki hõlmavate programmide (eri liikmesriikidest pärit organisatsioonide esitatud programmide) arvu, kohaldades nimetatud programmide puhul kõrgemat 60%-list kaasfinantseerimise määra ELi tavapärase 50% asemel;
  • suurendada tarbijate teadlikkust Euroopa põllumajandustoodete väärtusest üldiselt ja eriti seoses Euroopa kvaliteedisüsteemi poolt tunnustatud toodetega;
 • laiendada meetmete kohaldamisala:
  • luues raamistiku toodete päritolu ja tootemarkide märkimiseks,
  • laiendades toetusesaajate ringi ka tootjaorganisatsioonidele,
  • laiendades abikõlblike toodete ringi ja kaasates töödeldud põllumajandustooted, mis on hõlmatud Euroopa kvaliteedisüsteemiga (näiteks pastatooted);
 • lihtsustada haldusmenetlusi korraldades valikumenetluse ainult komisjonis, mitte kahes etapis nagu praegu, kus alguses teeb valiku liikmesriik ja seejärel Euroopa Komisjon;
 • lihtsustada nende programmide haldamist, milles osalevad mitmest liikmesriigist pärit organisatsioonid, kasutades komisjoni hallatavat ühtset kontaktpunkti.