Kalender

september 2020
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Uudised

30.04.13 | Uudised

Geograafilise tähise „Estonian vodka“ taotlusele tuli vastuväide

Estonian Spirit OÜ taotlusele registreerida geograafiline tähis „Estonian vodka“ laekus tähtajaks alkoholitootjate AS Liviko, AS Remedia ja Altia Eesti AS ühine vastuväide. Taotluse ja arvamuste läbivaatamiseks moodustab põllumajandusminister komisjoni. Põllumajandusministeerium kogus tagasisidet Estonian Spirit OÜ esitatud...
Vaata veel

26.04.13 | Uudised

Seeder: toetused toiduainetööstusele suurenevad

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles täna toiduainetööstuse liidu aastakonverentsil esinedes, et aastatel 2014–2020 on plaanis investeeringuid toiduainete töötlemiseks ja turustamiseks toetada kokku 75 miljoni euroga. “Kavandatav eelarve töötlemisele ja turustamisele on uues maaelu arengukavas 75 miljonit eurot, mis...
Vaata veel

24.04.13 | Uudised

Uuring: Eesti ettevõtted on hädaolukorras valmis toidu kättesaadavust tagama

Eesti toidutootmis- ja kaubandusettevõtetel on piisavalt suured toiduvarud, et Eesti elanikele jätkuks täiendava tootmiseta toitu 6-7 nädalaks, selgub täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud uuringust „Eluks vajalike toiduainete tootmine ja kaubandus hädaolukorras“. „Uuringu tulemused kinnitavad, et Eesti saaks ka väga...
Vaata veel

24.04.13 | Uudised

Põllumehi toetati keskkonna parandamisel mullu 58 miljoni euroga

Kõige rohkem toetusi keskkonna ja paikkonna parandamiseks on makstud Pärnu-, Saare- ja Lääne-Viru maakondade põllumeestele, selgub täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud maaelu arengukava 2007–2013 keskkonnameetmete 2012. aasta püsihindamise aruandest. Kokku maksti eelmisel aastal keskkonna ja paikkonna parandamise toetusi 58 miljoni...
Vaata veel

15.04.13 | Uudised

Tartus toimub rahvusvaheline põllumajanduse tippkohtumine

18. ja 19. aprillil toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Agroforum Balticum“, mis toob Euroopa regiooni põllumajanduspotentsiaali üle arutlema OECD, ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO), Euroopa Komisjoni ning kümne riigi delegatsioonid. Konverentsil arutatakse toiduga kindlustatuse ning keskkonna ja territoriaalse tasakaalu...
Vaata veel

11.04.13 | Uudised

Riik toetab ohtliku taimehaiguse tõrjeabinõude rakendamist 663 000 euroga

Valitsus kiitis täna heaks Põllumajandusministeeriumi taotluse eraldada valitsuse reservist raha ohtliku taimekahjustaja viljapuu-bakterpõletiku tõrjeabinõude rakendamise toetuseks. Valitsuse reservist eraldatakse üle 356 000 euro, kokku toetatakse tootjaid 663 000 euroga. „Peame oluliseks toetada tootjaid, kes pidid mullu ohtliku taimekahjustaja...
Vaata veel

10.04.13 | Uudised

Euroopa Liidu audiitorite sõnul puuduvad tõendid selle kohta, et toiduainetetööstusele eraldatud toetused suurendavad lisandväärtust

Ühise põllumajanduspoliitika raames antakse ELi maaelu arengu poliitika toetusi põllumajandustooteid töötlevatele ja turustavatele ettevõtetele põllumajandustoodete ja metsasaadustele lisandväärtuse andmise meetme kaudu, mille eesmärk on parandada põllumajanduse ja metsandussektori konkurentsivõimet. ELi eelarvest on...
Vaata veel

09.04.13 | Uudised

Abi ettevõtjatele ja tarbijatele ökovaldkonnas orienteerumiseks

Euroopa Komisjon on koostanud kogu ELi hõlmavad meetodid toodete ja organisatsioonide keskkonnatoime mõõtmiseks ning soovib, et liikmesriigid ja erasektor hakkaksid neid kasutama. Oma toodete keskkonnatoimet esile tuua soovivad ettevõtjad puutuvad ikka veel kokku arvukate takistustega. Valitsus ja eraalgatused pakuvad mitut eri meetodit ning sageli tuleb...
Vaata veel

08.04.13 | Uudised

Eesti elanik on sagedane toidukaupade ostja

Ligi veerand Eesti elanikest eelistab osta toitu iga päev ning pooled ostavad süüa vähemalt neli korda nädalas, selgub täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud uuringust “Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2012”. Peamine toidukaupade ostukoht on suurem, kolme või enama kassaga toidupood – neist ostab oma...
Vaata veel

08.04.13 | Uudised

Kodumaisest toidukaubast süüakse enim kartulit

Peamised toidukaupade ostuotsust mõjutavad tegurid on toidu maitse, värskus, kvaliteet ja hind, selgub täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud uuringust “Eesti elanike toidukaupade ostueelistused ja hoiakud 2012”. Kolmveerand Eesti elanikest (76%) väidab end eelistavat kodumaist toitu ja veidi rohkem (78%) usub end ka ostvat valdavalt...
Vaata veel

01.04.13 | Uudised

Põllumajandustoodangu väärtus oli mullu ligi 900 miljonit eurot

Põllumajandustoodangu väärtus kasvas aastaga ligi kümnendiku võrra ja ulatus 2012. aasta esialgsetel andmetel 885,8 miljoni euroni, selgub täna põllumajandusministeeriumis esitletud põllumajandussektori eelmise aasta ülevaatest. Kogu majandusharu toodangus suurenes taimekasvatuse ja vähenes loomakasvatuse osatähtsus –...
Vaata veel

26.03.13 | Uudised

Eestis on ligi 6000 mesinikku

Eestis tegeles 2012. aastal meetootmisega 5934 põllumajanduslikku ja kodumajapidamist. Neist 17 olid üle 150 mesilasperega kutselised mesinikud ja üle 5200 hobimesinikud, selgub Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) tehtud uuringust „Eesti mesindussektori struktuur“. „Eesti meetootmine on koondunud Saare-, Pärnu- ja Lääne-Virumaale, mille...
Vaata veel

22.03.13 | Uudised

Saksamaalt saabusid märgistamata hobuseliha sisalduse analüüsid

Saksamaa laborist jõudsid Veterinaar- ja Toiduametisse hobuseliha sisalduse tuvastamiseks võetud kümne proovi vastused. Ühe proovi puhul tuvastati tootel märgistamata hobuseliha sisaldus. Märtsi alguses võeti analüüsimiseks kokku kümme proovi Eestis müüdavatest toodetest, mis märgistuse järgi ei sisaldanud...
Vaata veel

21.03.13 | Uudised

Mahetoidu pakkumine toitlustusettevõtetes läheb lihtsamaks

Põllumajandusministeeriumi esitatud eelnõu mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmiseks sai täna valitsuselt heakskiidu. Muudatused lihtsustavad mahetoodete kasutuselevõttu toitlustusasutustes. Kui praegu peab toitlustusasutus taotlema tunnustust mahetoidu pakkujana, siis edaspidi tuleb sellest vaid veterinaar- ja toiduametit teavitada...
Vaata veel

20.03.13 | Uudised

Eesti põllumehed võivad pääseda keerulisest toetusõiguste süsteemist

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kinnitas ööl vastu tänast lõppenud istungil seisukoha ühise põllumajanduspoliitika osas ning andis eesistujale Iirimaale mandaadi alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja Komisjoniga. “Nüüd on oluline saavutada enne suvepuhkusi ka kolmepoolne kokkulepe Euroopa...
Vaata veel
  << <12345678910 > >>