ÜPP reformide areng

2012.a  protseduur ühiste otsuste vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukoguh poolt;

2013.a uute põllumajanduspoliitikate juurutamine riikide seadusandluses;

2014.a Euroopa Liidu uue üldise põllumajanduspoliitika kehtima hakkamine.