CAP:re:turn to the future

Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони

Тема на кръглата маса беше възможностите за иновация в селското стопанство и развитието на селските райони.

Модераторът на събитието, г-н Каул Нурм, направи обобщение на дискусиите:

„Днес обменихме идеи за това какви са методите, които могат да бъдат използвани при прилагането на Общата селскостопанска политика, за да се помогне на развитието на селските райони и земеделието.

Една от идеите, които бяха обсъдени, беше за сътрудничеството като нов начин за иновация. Ние, в Естония, осъзнаваме, че съвместните дейности и сътрудничеството са нещо, което се нуждае от подобряване и че за това е нужна и политическа воля. Може да признаем днес, че нямаме достатъчно съвместни дейности, така че в бъдеще трябва да се обърне много повече политическо внимание и да се предприемат мерки по този въпрос.

Говорихме за обучение, образование и че в бъдеще ще се нуждаем от по-голям брой образовани млади хора, които се занимават със земеделие от една страна и в същото време признаваме, че по-образованият човек е по-отворен за иновации, отколкото по-малко образованият.

Разговаряхме за късите вериги за доставка и иновациите, обсъдихме различните целеви групи, към които бъдещата селскостопанска политика трябва да обърне повече внимание – дали това ще бъдат малките или средните собственици на земя. Стигнахме до извода, че всичко трябва да бъде балансирано и че този баланс ще създаде хармония в живота в селските райони и ще го обогати.

Наясно сме, че съществуват два стълба: първият – директните плащания и вторият, който се занимава с въпросите, свързани с развитието на селските райони. По отношение на първия стълб – в момента има дебати за това дали той да стане „по-зелен”, към кой да бъде насочен, колко средства трябва да бъдат отделени за младите и колко за малките собственици на земя. Така, че това са въпросите, които се обсъждат в момента.

Бих искал да оприлича финансовата подкрепа, която се дава по първи стълб, като високоскоростен влак, който се движи по своя коловоз и който няма как да повлияе много на иновациите. Разбира се, всеки би могъл да използва финансовата помощ по този стълб по иновативен начин. Въпреки това няма официални лица или политици, които да имат някаква роля в насочването на иновациите по този стълб.

Разговаряйки днес осъзнахме, че възможностите за иновации се намират във втория стълб – този, който отговаря за развитието на селските райони. Също така, кооперативите, за които говорихме, са нещо, което се финансира от втори стълб.

И ако искаме да обобщим и синтезираме днешната дискусия, можем да заключим, че вторият стълб има много важна роля. След днешните дебати, можем да заключим, че може би ние бихме искали да се отделя по-голяма част от средствата за този стълб, отколкото за първи. Вторият стълб дава много повече възможности за производителите и влияe на процесите".

photo.png Фото video.png Интервюта
audio.png Аудио