CAP:re:turn to the future

Снимки от Международна конференция „ОСП: минало и бъдеще”