CAP:re:turn to the future

Международна конференция „ОСП: минало и бъдеще”

„Общата селскостопанска политика е една от най-силните на ЕС, защото тя дава отражението си не само върху земеделската общност, но и влияе върху всички граждани на европейския съюз”, заяви зам.-министърът на земеделието и храните г-жа Светлана Боянова по време на международна конференция „ОСП: Минало и бъдеще”. Събитието се проведе на 26 и 27 юни в София под патронажа на министъра на земеделието на Република България г-н Мирослав Найденов. Тя подчерта, че българската позиция е за силна политика, но и за нейното добро финансиране, защото освен, че дава храна, тя осигурява заетост и пази околната среда. Зам.-министър Боянова обърна внимание на необходимостта от гъвкавост при изискването за задължителен зелен компонент на бъдещата ОСП, като се отчитат спецификите на всяка страна-членка. Според нея, „прилагането на „зелен” елемент има логична обосновка, но предложеният дял от 30% по първия стълб и 25% по втория е прекалено висок и трябва да се даде повече гъвкавост при определяне на дела му.

Г-н Михаил Думитру, директoр на дирекция „Програми за развитие на селските райони”, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК, подчерта, че се дебатира възможността ОСП да бъде опростена. „Стремежът ни е през идния период, правилата да бъдат опростени, както и системата за разпределяне на помощите, а и самият достъп до средствата”.

Г-н Яанус Хейнсар, представител на естонското Министерство на земеделието заяви, че страната вижда като голям проблем на ОСП, различните размери на директните плащания между държавите-членки, уточнявайки, че разликите могат да достигат и до 5 пъти. Основната позиция на правителството е повишаване на директните плащания, които постъпват в Естония, така, че те да достигнат до 90% от средния размер за Европа.

Г-жа Мария Агуас, представител на Министерството на земеделието, морето, околната среда и териториалното планиране на Португалия отбеляза, че благодарение на ОСП и независимо от икономическите затруднения в момента, този сектор продължава да се развива доста успешно и да бележи ръст.

Когато става въпрос за директните плащания по първи стълб, техният размер в сравнение с други европейски държави е прекалено нисък, отбеляза г-жа Мариса Мармара, оторизирана от Министерство на ресурсите и селските райони на Малта да представи позицията на страната по отношение на реформата на ОСП.

“Днес Европа се нуждае от по-справедлива и по-ефективна Обща селскостопанска политика, която да отчита нуждите и възможностите на производителите от всички страни-членки. Приоритетите в аграрната политика на общността трябва да са съобразени с дългосрочната визия за развитието на земеделието и селските райони в ЕС”. Това каза председателят на ПП Обединени земеделци Петя Ставрева по време на международната конференция.

audio.png Аудио video.png Видео
photo.png Фото video.png Интервюта