CAP:re:turn to the future

Мая Нинова

18.10.12 | ОСП: За:връщане в бъдещето

Държавният експерт към дирекция „Развитие на селските райони” към министерство на земеделието и храните.

ОСП и образованието.pdfpdf.gif(181.05 KB)