CAP:re:turn to the future

ЕК предлага валидни за целия ЕС методи за измерване на екологичните характеристики на продуктите

09.04.13 | Новини

Европейската комисия предлага валидни за целия ЕС методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации и насърчава държавите членки и частния сектор да ги прилагат.

Днес предприятията, желаещи да подчертаят екологосъобразността на своите продукти, са изправени пред редица пречки, съобщава пресслужбата на ЕК Рапид. Налага им се да избират между няколко метода, насърчавани от правителства и частни инициативи, често са принудени да заплащат многократно повече за предоставянето на екологична информация, а се изправят и пред недоверието на потребителите, объркани от твърде много етикети с информация, които затрудняват сравняването на продуктите.

Според последното проучване Евробарометър относно екологичните продукти, 48 % от европейските потребители се объркват от потока от екологична информация, която получават. Няколко браншови обединения също така призоваха към създаване на общоевропейски подход, изграден върху научно обосновани оценки и анализ на жизнения цикъл, валидни за целия ЕС. Те изразиха опасения, че наличието на множество инициативи на национално равнище е в противоречие с принципите на единния пазар и води до объркване на потребителите и увеличаване на разходите за промишлените предприятия.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „За да насърчим устойчивия растеж трябва да гарантираме, че продуктите, произведени при най-ефективно използване на ресурсите и най-малко въздействие върху околната среда, са известни и лесно разпознаваеми. Предлагайки на хората достоверна и сравнима информация за въздействието върху околната среда и екологичната легитимност на продукти и организации, ние им даваме възможността да направят избор. А помагайки на дружествата да хармонизират своите методи, ние намаляваме техните разходи и административната тежест.“

Днешното предложение — съобщение относно изграждането на единния пазар на екологични продукти и препоръка относно използването на методите, ще доведе до предлагането на съпоставима и надеждна екологична информация и създаването на атмосфера на доверие сред потребителите, бизнес партньорите, инвеститорите и други заинтересовани страни сред стопанските предприятия.