CAP:re:turn to the future

Международна конференция „ОСП: минало и бъдеще”, 26-27 юни, София

Начална дата: 26.06.12

Крайна дата: 27.06.12

Международна конференция

 „ОСП: МИНАЛО И БЪДЕЩЕ” 

26-27 юни, София

Информационна кампания „ОСП: За:връщане в бъдещето”

 

Под патронажа на
Г-н Мирослав Найденов
Министър на земеделието и храните

Специален адрес към конференцията от:
Г-жа Мария Неделчева,
член на Европейския парламент
член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП

  

Тематични панели:

Специални събития: