Интервю с Франциско Тейес Варела

Защо избрахте да участвате точно с тази снимка в нашия конкурс?
Избрах да участвам с тази снимка, защото според мен тя изпраща много силно послание, представяйки упоритата работа и високата стойност на живота в селските райони. В момента завръщането към основите е реалност. Има огромен икономически потенциал в нашите земеделски площи, който се губи.

Как научихте за конкурса?
Научих за конкурса чрез страницата на проекта във социалната мрежа Фейсбук.

Смятате ли, че този конкурс допринася за повишаването на интереса към селските райони на хората, които не се занимават със земеделие?
Вярвам, че този конкурс може да привлече вниманието на хората, които не се занимават със земеделие чрез красотата и посланията, които се предават чрез снимките, които участват в конкурса. Смятам, че този конкурс трябваше да бъде разпространен и в университетите, другите социални мрежи и медиите, като напр. по телевизията и радиото.

Бихте ли участвали в конкурси на тази тема и в бъдеще?
Разбира се, че ще участвам в конкурси на тази тема. Темата съчетава едни от моите най-големи страсти: фотография, природа и живота в селските райони.