Каул Нурм

26.11.12 | Жури

Г-н Каул Нурм е Генерален секретар на Естонската федерация на земеделските производители от 1992 г. до този момент.

Завършил е образованието си в Естония. Г-н Нурм е посветил последните 20 години от живота си в насърчаване на сътрудничеството между малките земеделски производители. Той е член на Европейският икономически и социален комитет. Запален любител фотограф от много години, Г-н Нурм е участвал в организацията и оценяването на няколко фотоконкурса.