Мариса Мармара

Завършва през ноември 2000 г. бакалавърска степен по търговия, със специализация по публична политика и управление.

През юни 2000 г. е назначена като администратор в „Рака” ООД. Ръководи 12 от най-известните модни марки в Малта, отговаря за поръчки, маркетинг и управлението на офисите.

През май 2003 г. е назначена в компанията „.Грех и Ко” като генерален мениджър. Управлява различни търговски обекти и веригите за разпространение.

През 2010 г., кандидатства за поста на генерален мениджър в организацията с нестопанска цел „MAGF”.

В момента управлява МИГ „Маджистрал, която е една от местните инициативни групи (МИГ), установени на Малтийските острови. Отговаря за прилагането на подхода ЛИДЕР.

Презентация:

Връзки с потребителите.pdfpdf.gif(3.47 MB)