Хуго Ферейра

19.10.12 | ОСП: За:връщане в бъдещето

Представител на Дирекция програмни услуги и политики (DSPP) към Министерство на земеделието Португалия. Сред основните дейности на дирекцията попадат: осигуряване на координация и подготовка, в сътрудничество с другите служби и с международното сътрудничество с органи на други министерства, подкрепа на Министерството на земеделието в определянето на целите, формулиране на стратегия и комуникация на политиките и програми, по-специално в областта на селското стопанство и развитието на селските райони; подкрепа за разработването на политики, особено в областта на развитието на селските райони, както и да координира тяхното регулиране и националното планиране; осигуряване на координация с компетентните държавни органи, включително политиките за развитие и други политики за развитие на селските райони; подпомагане, координация и участие в мониторинга и оценката на програми, интервенции и политически мерки за селското стопанство и развитието на селските райони. 

Презентация: 

Бъдещето на ОСП: Позиция спрямо реформите на ОСП 2014 - 2020г.pdf (PT)pdf.gif(449.72 KB)