Елка Божилова

19.10.12 | ОСП: За:връщане в бъдещето

Началник отдел Политика на качество и промоции на земеделски продукти

Министерство на земеделието и храните, България

Прилагане на ОСП в България, позиция за развитието на ОСП – директните плащания.pdf (EN)pdf.gif(248.71 KB)