Кръгла маса: "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони"

Начална дата: 28.09.12

Кръгла маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието на селските райони"

Талин, 28 септември

10.00 ч. хотел Нордик