ПРОГРАМА

 ПРОГРАМА
Международна конференция  „ОСП: Минало и Бъдеще”
зала “Сердика”, хотел Шератон
София, България

Първи ден: 26 юни 2012 г, вторник

09.00 – 10.00

Регистрация на участниците

10.00 – 10.40  

Откриване

Модератор: Юлиана Николова, съветник към политическия кабинет на министър-председателя на Република България

Поздравителни адреси от:

Д-р Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните

Представител на Европейската комисия:

Михаил Думитру, директор, Дирекция Е „Програми за развитие на селските райони I“, ГД „Земеделие и развитие на селските райони”

Виолета Станичич, Информационно бюро на Европейския парламент в България

Видео обръщение  от Мария Неделчева, Член на Европейския парламент

Тоомас Кук, посланик на Естония в България

10.40 – 11.30           

Панел на експертите: Българското, естонското, португалското и малтийското селско стопанство в рамката на ОСП

Модератор: Снежана Благоева, МЗХ България

Десислава Кърчанова, МЗХ, България
Общата селскостопанска политика на ЕС и прилагането й в България”

Яанус Хейнсар, Министерство на земеделието, Естония
Естонското земеделие в контекста на ОСП

Мария Жоао Агуас, Министерство на земеделието, развитие на селските райони и рибарството, Португалия

Крис Дебоно, Министерство на ресурсите и селските райони, Малта

11.30 – 11.45

Кафе пауза

11.45 – 12.45 

Панел на браншовите организации в селското стопанство: Поддържане на производствения капацитет на общностите: местният опит

Модератор: Проф. дсн. Димитър Греков, ректор на Аграрен Университет Пловдив

Ангел Вукoдинов, Наталия Тодорова, Национална асоциация на зърнопроизводителите, България
ОСП 2014 -2020 г. – дискриминационна или справедлива

Пауло Агуас, Съюз на португалските фермери, Португалия
Ефектът от ОСП в Португалия

Лехо Верк, Естонска федерация на фермерите, Естония
Вторият стълб – жизненоважна подкрепа за естонските селски общности

Джоузеф Герман, Национален фермерски съюз, Малта
Гледната точка на малтийските фермери за ОСП

13.00 – 14.30 

Обяд: дегустация на традиционни селскостопански продукти от България, Естония, Португалия и Малта

Паралелни сесии:

 

14.30 – 15.30 

Панел на граждански и неправителствени организации: “Какво очакват гражданите/градското население от ОСП?”

Модератор: Мъгърдич Хулиян, Европейски институт

Ивайло Тодоров, Асоциация на земеделските производители, България
„Прилагане на ОСП и развитие на земеделските стопанства”

Маргус Вайн, Селско движение Кодукант, Естония
Естонската организация „Селско движение Кодукант”Как подпомагаме живота в естонските села?”

Луиш Чавес, Национална мрежа ЛИДЕР, Португалия
Подходът ЛИДЕР в Португалия“

Др. Филип Фон Брокдорф, Фондация ГАЛ ШЛОК, Малта,
Гал Шлок в тясно сътрудничество с местните общности”

14.30 – 15.30

(зала “Рила”)

Инвестиция в бъдещето: „Моята представа за живота в селските райони”

Модератор: Тихомира Трифонова, Агенция Стратегма

Ахмед Пингов, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив

Златка Радева, Аграрно-техническа професионална гимназия, Златица

Ива Юрукова, Аграрно-техническа професионална гимназия, Златица

15.30 – 16.00

Кафе пауза

16.00 – 17.00

Пленарна сесия: Качество, разнообразие, здраве – европейската селскостопанска политика и продукция

Модератор: Петя Ставрева, ПП Обединени земеделци

Диляна Славова, Асоциация на млекопреработвателите, България
„Общата селскостопанска политика през 2020 г.“

Ан Рийсенберг, Централен съюз на естонските фермери, Естония
Устойчивите селски общности са продукт на знанието и отговорността на фермерите” 

Франсис Галеа, Кооперативи Малта
Устойчиво селско стопанство и агро туризъм на Остров Малта”

17.30

Дегустация на национални вина

19.00

Вечеря

 Втори ден: 27 юни 2012 г., сряда

09.00 – 10.00

Панел на МИГ: „Бъдещето на селото”

Модератор: Марина Бракалова, Фондация ФОРА

Лучко Македонски, МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово, България,
„Стратегията за местно развитие и възможностите за  разнообразяване на селския живот на територията на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Клаудия Бандеирас, МИГ АДРЕПЕС, Португалия,
„ЛИДЕР на полуостров Сетубал: добра практика в Португалия”

Тийна Сергйо, МИГ Ида Харжу Костьокода, Естония
„Противоречивите предизвикателства на периферните градски райони” 

Мариса Мармара, МИГ Маджистрал, Малта,
„Предизвикателства пред малтийските селски общности – работата на нов МИГ в помощ на селската общност”

10.00 – 10.20

Кафе пауза

10.20 – 11.20

Органично земеделие и агро-туризъм – постер сесия

Модератор: Доц. Диляна Митова, PhD, Институт по аграрна икономика

Тенчо Христов, Биоселена, България
Три години компенсаторни плащания за био земеделие по ОСП в България : какво следва след първоначалния бум в производството?

Джайме Ферейра, Асоциация за биологично земеделие, Португалия
Биологичното земеделие в Португалия: производство и консумация

Сирйе Куусик, Неправителствена мрежа автентичният опит в Лайемая”, Естония
Неправителствена мрежа автентичният опит в Лайемая и развитието на услуги за устойчив туризъм, включително традиционни местни храни

Джон Портели, Асоциация за биологично земеделие, Малта
Органичното земеделие, ОСП и малките държави членки

11.20 – 12.20

Заключителна дискусионна сесия

12.30

Обяд